AGENDA

Nie wiesz, czy DNA jest dla Ciebie? Sprawdź, czego chcę Cię nauczyć!

Lekcja 1 Co to jest audyt?
Lekcja 2 Rodzaje audytu
Lekcja 3 Audyt procesu
Lekcja 4 Audyt systemu
Lekcja 5 Audyt produktu
Lekcja 6 Zalety audytu
Lekcja 7 Cel, zakres i kryteria audytu
Lekcja 8 Uczestnicy audytu
Lekcja 9 Niezależność i obiektywność audytu

Lekcja 1 Dlaczego musisz przygotować się na audyt?
Lekcja 2 Plan audytu
Lekcja 3 Zasoby audytu
Lekcja 4 Strategie audytu
Lekcja 5 Agenda audytu
Lekcja 6 Poinformowanie o audycie (formatka mail)
Lekcja 7 Niezbędne kryteria do przeprowadzenia audytu
Lekcja 8 Kryteria audytu procesu
Lekcja 9 Kryteria audytu systemu
Lekcja 10 Kryteria audytu produktu
Lekcja 11 Jak przygotować pytania do audytu (checklista)
Lekcja 12 Przykład przygotowanych formatek do audytu

Lekcja 1 Spotkanie otwierające
Lekcja 2 Zadawanie pytań w trakcie audytu
Lekcja 3: Weryfikowanie dokumentacji w trakcie audytu
Lekcja 4: Obserwacje
Lekcja 5: Zadawanie innych pytań w trakcie audytu
Lekcja 6: W jaki sposób zgłosić niezgodność
Lekcja 7: Panowanie nad przeprowadzeniem audytu zgodnie z planem
Lekcja 8: Co zrobić w przypadku braku dostępności dowodów?
Lekcja 9: Odpowiednie podejście do audytowanych.
Lekcja 10: Jak radzić sobie w trudnych warunkach otoczenia?
Lekcja 11: Czy mogę i kiedy przerwać audyt?

Lekcja 1  Jakie informacje zebrać do podsumowania audytu?
Lekcja 2 Jak ocenić poziom niezgodności ?
Lekcja 3 Sposób oceny wyniku audytu
Lekcja 4 Kogo zaprosić na spotkanie zamykające audytu?
Lekcja 5 Jak przeprowadzić spotkanie zamykające audyt
Lekcja 6 Jak przygotować raport z audytu? (formatka)
Lekcja 7 Jak przestawić niezgodności w raporcie
Lekcja 8 Przykład raportu i niezgodności z audytu?
Lekcja 9 Do kogo wysłać raport z audytu?

Lekcja 1 Jak określić czas na wdrożenie akcji korygujących?
Lekcja 2 Czy mogę wydłużyć czas wdrożenia akcji korygujących?
Lekcja 3 Jak uznać, że akcje korygujące będą skuteczne?
Lekcja 4 Jak i kiedy weryfikować czy akcje korygujące były skuteczne?
Lekcja 5 Kiedy mam prawo odrzucić akcje korygujące i wymagać innych?
Lekcja 6 Co robić w przypadku braku odpowiedzi na temat akcji po-audytowych?
Lekcja 7 Jak zamknąć audyt?
Lekcja 8 Kiedy zaplanować kolejny audyt w tym samym miejscu, procesie lub produkcie?

Lekcja 1 Dlaczego audytowanie jest trudne?
Lekcja 2 W jaki sposób zachować niezależność?
Lekcja 3 Jak być profesjonalnym audytorem i nie zepsuć sobie relacji w firmie?
Lekcja 4 Jak radzić sobie ze stresem w trakcie audytu?
Lekcja 5 Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami
Lekcja 6 Jak zachować się w trakcie niepewnych sytuacji odnośnie niezgodności ?
Lekcja 7 Czy mogę pomagać w odpowiedzi w trakcie audytu?
Lekcja 8 Czy mogę pomagać w definiowaniu akcji korygujących ?

Wstęp
Lekcja 1: Co to jest ISO 9001?
Lekcja 2: Zrozum ISO 9001 – punkty 0-3
Lekcja 3: Co masz w środku – punkty 4-7
Lekcja 4: Zrób, sprawdź, działaj punty 8-10
Lekcja 5: Jak wygląda norma?
Podsumowanie

Wstęp
Lekcja 1: Zawartość normy ISO 14001
Lekcja 2: Kontekst i przywództwo
Lekcja 3: Planowanie i wsparcie
Lekcja 4: Działanie, sprawdzanie i doskonalenie
Lekcja 5: Audytowanie ISO 14001
Lekcja 6: Wprowadzenie normy ISO 45001

Lekcja 1: Definicja ISO 45001
Lekcja 2: Zawartość ISO 45001
Lekcja 3: Przywództwo i planowanie ISO 45001
Lekcja 4: Wsparcie i działanie operacyjne ISO 45001
Lekcja 5: Ocena efektów i doskonalenie ISO 45001